Medyanın kitlesinden, kitlelerin medyasına; 21. yüzyılda iletişimdeki paradigma değişimi ve sanal iletişimin beraberinde getirdikleri

Kitle iletişim araçlarını toplum ve siyaset üzerinde çok büyük ve derin bir etkisi bulunmaktadır. Çünkü kitlelerin bilgi alması, aldıkları bu bilgi etrafında kanaat oluşturmalarında kitle iletişim araçları, genel kullanımıyla medya, önemli bir rol oynamaktadır…

Devamı için tıklayınız

Communication policies reflection on globalization process and the role of advertisement in integrated communication environment

Globalization process has created important changes and transformations across the world. These political, social, economic and cultural changes have considerably affected communication. The number of mass media instruments have increased, informatics has improved and also reaching information has become easier after the globalization of communication. New communication instruments and environments have been created. Globalised communication has also affected people, reaching the information has become easier for them. Furthermore, they have much more options…

Read more

Küreselleşme sürecinin medya ve kültür üzerindeki etkileri

Küreselleşme süreci, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarıyla hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle küreselleşme sürecinin medya ve kültür üzerindeki etkileri hem bireysel hem de toplumsalolarak daha yakından hissedilmektedir. Örneğin sıklıkla küresel kültür, kitle iletişim araçları vasıtasıyla dünyamızı “tek bir kültüre” mahkum etmekle suçlanmaktadır…

Devamı için tıklayınız

Küreselleşmenin demokrasiye etkileri ve Türk demokrasisi

Küreselleşme sürecinde demokrasi ve insan hakları talepleri ön plana çıkmakta, uluslararası meşruiyetin temelini demokratik bir yönetim anlayışı oluşturmaktadır. Demokrasi küreselleşme sürecinde çok önemli bir rol üstlenmektedir. Hukuk sistemi, etkin yönetişim ve demokrasi olmadan küresel sistemi sağlıklı bir şekilde işletmek mümkün değildir…

Devamı için tıklayınız

Reklamda etik ilkelerin önemi ve idari denetim yöntemi olarak reklam kurulunun işlevi

Ürün ve hizmetlerin tanıtımında ve hedef kitlenin satın alma kararını vermesinde önemli bir rol oynayan reklam, aynı zamanda insanları kendi istekleriyle belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmeyi, belirli bir düşünceye yönelmeyi ya da bir marka veya kuruma dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Reklam, verdiği mesaj ile hedef kitlesinin görüş ve alışkanlıklarını değiştirmeyi, belirli bir görüş ya da tutumu benimsemelerini sağlamayı da amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında çağımızda reklamın işi gerçekten zordur…

Devamı için tıklayınız

Reklamda etik ilkelerin stratejik değeri ve hukuksal denetim yöntemi olarak özdenetimin önemi

21. yüzyılın en etkili, ikna edici ve stratejik değeri yüksek iletişim çalışmalarının başında reklam gelmektedir. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi, internetin hızla hayatımıza girmesi ve dijital mecraların tahminlerin ötesinde gelişmesi reklamın gücünü daha da arttırmıştır…

Devamı için tıklayınız

Reklam ve hukuk; Reklamlarla ilgili yasal düzenlemeler ve reklamların denetim yöntemlerinin değerlendirilmesi

21. yüzyılın bireyi kültür endüstrilerinin ürettiği markalar, ürünler, hizmetler ve modalarla çepeçevre kuşatılmış durumda; Kitle iletişim araçları endüstrinin ürettiklerini kitlelere yönlendirirken, reklam sektörü üretilenlerin daha cazip gösterilmesi, daha çok talep edilmesi konusunda önemli bir paya sahip…

Devamı için tıklayınız

Sosyal medya, komut ve komuta siyasetini sona erdirdi

Dünya önce soğuk savaş döneminin “iki kutuplu” güç dengesini, ardından “tek kutuplu” hegemonya sürecini yaşadı. Şimdi ise “çok kutuplu” yeni bir uluslararası sistem ile karşı karşıyayız… Henüz daha taşların yerine oturmadığı, hangi kutup başı ülkelerin hâkimiyeti ele alacağının belli olmadığı yeni uluslararası düzenin aktörleri, kuralları, vizyonu çok farklı; ne iki kutuplu sisteme ne de tek kutuplu dünyaya benziyor. Çok kutuplu “Yeni Dünya Düzeni”; iletişim, bilişim, strateji, bilim ve teknoloj üzerinde yükseliyor…

Devamı için tıklayınız

Strategic importance of ethic values in advertising and concept of self-regulatory

Advertising which has characteristic to inform the target masses and convince them aims to manipulate people to a certain attitude of their own free will. It is important advertising messages having a great effect on public should be truthful, honest, ethical, protecting the consumer rights and children and young people. On the other hand, the advertising is assessed as unethical. The ethical principles of advertising based on “International Code of Advertising Practice” project to practice within the rule of law and social responsibility…

Read more