2013 yılından itibaren uluslararası nitelikte dünyanın değişik ülkelerinde düzenlenen bilimsel kongre, konferans ve sempozyumlarda çalışma konumla ilgili bildiri sunduğum toplantılar özetle şöyle:

 • ÖZKAN ABDULLAH (2018). Yurtdışındaki Türk Diasporasına Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Türkiye’nin Yumuşak Güç Kapasitesine Yaptığı Stratejik Katkıların Değerlendirilmesi. İnternational Conference on New Horizons in Education, 2(1), 1150-1155. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4348153) / Fransa, Paris, 18-20 Temmuz 2018
 •  ÖZKAN ABDULLAH (2018). 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde CHP ve MHP’nin kampanya stratejilerinin incelenmesi. International conference on new horizons in education, 2(1), 1133-1141. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4564558) / Fransa, Paris, 18-20 Temmuz 2018.
 • ÖZKAN ABDULLAH (2017). Türk dilinin yurtdışında temsilinin Türkiye’nin ülke marka değerine katkısının Yunus Emre Enstitüsü üzerinden incelenmesi. 3. İnternational symposium on Language Education and Teaching, Doi: – (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3901376) / İtalya, Roma, 20-23 Nisan 2017

 • ÖZKAN ABDULLAH (2016). Türkiye’nin ülke markasının oluşumunda kitle iletişim araçlarının stratejik rolü. International Educational Technology Conference, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3901013) / Amerika Birleşik Devletleri, Boston, 16-18 Temmuz 2016
 • ÖZKAN ABDULLAH (2016). Importance of ethical prenciples in advertising and board of advertisement s function as a method of administrative control. İnternational conference on new horizons in education. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2947389) / Austurya, Viyana, 13-15 Temmuz 2016.
 • ÖZKAN ABDULLAH (2016). Medyanın kitlesinden kitlelerin medyasına 21 yüzyılda iletişimdeki pradigma değişimi ve sanal iletişimin beraberinde getirdikleri. 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2947374) 
/ İstanbul, 3-5 Mayıs 2016
 • ÖZKAN ABDULLAH (2016). Türkiye’nin ülke markasının inşasında kamu diplomasisi vizyonunun stratejik rolü. 9. European conference on social and behavioral sciences., Doi: – (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2947404) / Fransa, Paris, 3-6 Şubat 2016

 • ÖZKAN ABDULLAH (2015). 21 Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi yönetimi ve Türkiye’nin sahip olduğu kamu diplomasisi potansiyeli. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1821860) / Azerbaycan, Bakü, 28-30 Ekim 2015
 • ÖZKAN ABDULLAH (2015). Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Potansiyeli ve Dünyaya anlatacağı yeni hikayesinin stratejik vizyonu. Social Sciences and Humanities in Focus (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1821883) / Polonya, Varşova, 16-18 Eylül 2015
 • ÖZKAN ABDULLAH (2015). Yumuşak Güç Unsuru Olarak Medyanın Ülke Markası Oluşturulmasına Stratejik Katkısı. İnternational Sciences and Technology Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1822012) / Rusya, St. Petersburg, 2-4 Eylül 2015
 • ÖZKAN ABDULLAH (2015). Türkiye ülke markasını neden ve nasıl inşa etmelidir. İnternational conference on new horizons in education (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1918714) / İspanya, Barcelona, 10-12 Haziran 2015
 • ÖZKAN ABDULLAH (2015). Stratejik iletişim yönetiminin ülke markası inşasındaki rolü. İnternational conference on communication, media, technology and design, 481-487. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1917415) / Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, 16-18 Mayıs 2015
 • ÖZKAN ABDULLAH (2014). Yeni Yüzyılda Türkiye’nin kendi “hikayesini” yazmasında iletişim stratejisi olarak Kamu Diplomasisinin rolü. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444870) / Artvin, 15-17 Ekim 2014
 • ÖZKAN ABDULLAH (2014). Public Diplomacy and Strategic Communication Management. 5. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444867) / Rusya, St. Petersburg, 11-14 Eylül 2014
 • ÖZKAN ABDULLAH (2014). Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and Turkey’s potential for cultural diplomacy. International Educational Technology Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444880) /Amerika Birleşik Devletleri, Chicago, 3-5 Eylül 2014.
 • ÖZKAN ABDULLAH (2014). The role of public diplomacy to build relationships between the community and the media’s effect. İnternational conference on new horizons (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444873) / Fransa, Paris, 26-27 Haziran 2014
 • ÖZKAN ABDULLAH (2014). 21. Yüzyılın etkili iletişim yöntemi Kamu Diplomasisinde yumuşak güç unsuru olarak medyanın stratejik kullanımı. 1. Uluslararası iletişim bilimi ve medya araştırmaları kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444886) / Kocaeli, 12-15 Mayıs 2014.
 • ÖZKAN ABDULLAH (2014). The strategic importance of ethical values in the advertising and self- control. 3. European Conference on Social and Behavioral Science (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444875) / İtalya, Roma, 6-8 Şubat 2014
 • ÖZKAN ABDULLAH (2013). Ülke markası inşasında kamu diplomasisinin rolü ve Türkiye’nin kamu diplomasisi imkanları. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444895) / İstanbul, 19-21 Haziran 2013.
 • ÖZKAN ABDULLAH (2013). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin markalaşma çabalarına reklamın stratejik katkısı. 2. İnternational symposium Language and Communication (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3444889) / İzmir, 17-19 Haziran 2013.