“Türkiye’nin önemli bir Kamu Diplomasisi potansiyeli var…”

Gönderildiği yer: Mülakatlar 0

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Gaye Aslı SANCAR, Kamu diplomasisi konusunda doktora tezini yazarken 2012 yılında benim de görüşlerime başvurmuş, tezinde kullanmak amacıyla kapsamlı bir mülakat yapmıştı. Sancar daha sonra tezini “Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler” ismiyle kitaplaştırdı.