İstanbul Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında halkla ilişkiler, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, medya, siyasal iletişim, marka konularında dersler veriyorum.

Ayrıca özel üniversitelerde de ders vermeye devam ediyorum.

Danışmanlığını yürüttüğüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin işe yarar, iddialı, bilimsel tezler yazmaları için titizleniyorum.

Öğrencilerimin akademik kariyer basamaklarını tırmanıp, üniversitelerde hoca olduklarını gördükçe yaşlandığımı hatırlasam da seviniyorum.