Kadir Has Ödülü (2003)

Kadir Has Üniversitesi’nin 26 Mayıs 2003 yılında düzenlediği “Kadir Has Bilimsel Araştırma Yarışması’nda yüzlerce eser arasından “Globalleşen Dünyada Demokrasinin Önemi Türkiye’nin Konumu” başlıkla araştırmam ile ilk 10’a girerek mansiyon derecesi aldım.

Doktoramı bitirdikten hemen 1 yıl sonra gelen bu anlamlı ödül, bilimsel çalışmalarımın devamı için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ödül alan araştırmalar aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi tarafından yayınlandı.

Türkiye Avrupa Vakfı Ödülü (2003)

Türkiye Avrupa Vakfı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Ankara Anlaşması’nın 50. Yılı münasebetiyle 12 Eylül 2003 tarihinde ortaklaşa düzenledikleri bilimsel araştırma yarışmasında “başarı derecesi” elde ettim.

“Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye” isimli eserimi yazma aşamasında gelen bu ödül, AB politikaları ve ülkemizin üyelik sürecine daha fazla odaklanmama vesile oldu.

Stratejik Vizyon Sahibi Bilim Adamı Ödülü (2013)

Türkiye’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) 2006 yılından itibaren her yıl değişik kategorilerde değer üreten devlet adamı, siyasetçi, sanatçı, bilim ve kültür insanına “Stratejik Vizyon” ödülü takdim etmektedir.

13 Şubat 2013 tarihinde yapılan törende “Stratejik Vizyon Sahibi Bilim Adamı” ödülünün şahsıma tevdi edilmesi, yapılan bilimsel çalışmaların birileri tarafından izlendiğinin ve takdir edildiğinin göstergesi oldu.