Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak için 2008’den beri sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile (2008-2015) başlamış; valilikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli işbirliği süreçleri geliştirilerek bir gelecek vizyonu tartışması başlatılmıştır. Makro temelde “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim Bilim ve Teknoloji” ve “Kültür” başlıklı 6 ana tema üstüne inşa edilen Proje kapsamındaki çok boyutlu çalışmalarda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak öngörüler ortaya konmuştur.

Bu kapsamda 20’den fazla şehirde valiliklerin ve önemli kamu kurumlarının düzenlediği “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” toplantılarına katılarak “Türkiye’nin siyasi ortamının ve demokrasisinin gelecek vizyonu” ile ilgili sunumlar yaptım; Türkiye’nin 21. Yüzyıla hazırlanırken nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine dikkat çekmeye çalıştım.

Proje halen “Değerler İnşası Türkiye Vizyonu – Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler” başlığı altında Anadolu’daki medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye’nin 21. yüzyılda bölgesel ve küresel düzeydeki etkinliği/saygınlığı üzerinde önemli rol oynayacak çalışmalara odaklanarak devam etmektedir.

 Proje ile ilgili detaylı bilgilere şu linkten ulaşılabilir: http://www.tsv2023.org/