Role of public diplomacy in establishing nation branding and public diplomacy possibilities of Turkey

Public Diplomacy is based on the promotion of countries’ values to the world. Such countries using the elements described as “Soft Power” such as science, art, sport, sport, culture and education“ professionally have become a center of attraction and these countries have lost their influential power. The instruments of Public Diplomacy enabling the interstate interaction also have paved the way for economic, political and cultural cooperation and friendship…

Read more

Türkiye’nin ülke markasının inşasında kamu diplomasisi vizyonunun stratejik rolü

21. yüzyılda öne çıkan ülke markası kavramı, ülkelerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda diğer ülkelerle rekabet edebilmesine imkan sağlamaktadır. Marka değerini inşa etmiş, uluslararası arenada kendilerine saygın, itibarlı, güven veren bir kimlik edinmiş ülkeler; ekonomiden siyasete pek çok alanda kapıları açabilecek bir anahtarın da sahibi olmaktadır…

Devamı için tıklayınız

Why and how should Turkey build the nation brand?

To be esteemed and reliable, countries must build their own “nation values” in the 21st century. Therefore, countries gain many advantageous in the political, social and cultural fields as well as being an attraction center. This paper analyses underlines the necessary steps for building nation brand and makes offers for the future…

Read more