Eğitimin amacı: İletişim yönetimi, 21. yüzyılda hem kurumlar hem de bireyler açısından stratejik bir değer haline gelmiştir. İletişimini yönetmeyi başaran kurumlar itibarlı, saygın ve güvenilir bir algıya sahip olurken; bireyler de mesleklerinde başarılı olmakta, karşılaştıkları sorunları çözme yeteneğine kavuşmaktadır.

Stratejik iletişim yönetimi programı; halkla ilişkiler, kurum kültürü, stratejik yönetim, imaj, itibar ve saygınlık yönetimi, kriz iletişimi, bütünleşik marka iletişimi, çatışma yönetimi ve stres kontrolü başta olmak üzere kurumların ve bireylerin ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel bilginin aktarılmasını, güncel örnek ve vaka çözümlemeleriyle de anlatımların desteklenmesini amaçlamaktadır.

Eğitimin hedef kitlesi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, şirketlerin yönetici ve çalışanları, sivil toplum örgütleri ve ilgi duyan diğer kişiler.

Eğitim süresi: Eğitimin her başlığı 1 günlük bir eğitim süresini kapsamaktadır. Talebe ve ihtiyaca göre eğitim süreleri artırılabilmektedir.

Eğitmen: Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)

EĞİTİMİN KAPSAMI:

-Bütünleşik Marka Yönetimi

-Kurumsal İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler

-Kurumsal İmaj, İtibar ve Saygınlık Yönetimi

-Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları

-Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyetin Geliştirilmesi

-Kriz İletişimi ve Yönetimi

-Çatışma Yönetimi ve Stres Kontrolü

-Stratejik Medya Yönetimi