Eğitimin amacı: Siyasal iletişim siyasi partilerin hedef kitlesi olan seçmenleri ikna etmeleri için anahtar rolü oynamakta, iktidara giden yolu açan stratejik unsurlardan biri haline gelmektedir.

Siyasi partiler seçmenlerine neyi, nasıl söylemeli, hangi iletişim araç ve yöntemlerini kullanmalı, seçim kampanyası nasıl hazırlanmalı gibi konular eğitimin kapsamını oluşturmaktadır.

Siyasetin bütün kademelerinde görev almak isteyen siyasetçileri hedefleyen eğitim programı, siyasetin bilimsel temelle yapılmasına katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır.

Eğitimin hedef kitlesi: Siyasi parti üye ve yöneticileri, siyasi makamlara aday olan siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ile siyasete ilgi duyan diğer kişiler.

Eğitim süresi: İki gün, toplam 12 saattir. (Ancak eğitimin boyutu ve katılımcı kişi sayısına göre eğitim içeriği ve süresi gözden geçirilmektedir)

Eğitmen: Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)

EĞİTİMİN KAPSAMI:

-Siyaset Kurumu, Yeni Demokrasi Anlayışı ve Siyasal İletişim Kavramı

-Siyasi Partiler, Seçmen Davranışları ve Siyasal Katilim

-Siyasal Seçim Kampanyaları Nasıl Hazırlanır?

-Siyasal Pazarlama ve Kampanya Stratejileri

-İkna Stratejileri ve Karar Verme

-Kamuoyu Araştırmaları

-Etkili Medya Yönetimi

-Siyasal Halkla İlişkiler Yönetimi