21. Yüzyılın stratejik vizyonu kamu diplomasisi ve Türkiye’nin kamu diplomasisi imkânları

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturuyor. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya kaldık…

Devamı için tıklayınız

Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and Turkey’s potential for cultural diplomacy

Public Diplomacy has become a primarily preferred strategic factor in the new international system in which strategic value of communication has grown, the concept of public diplomacy has become prominent, the accurate information and persuasion have gained importance. Unlike traditional diplomacy, public diplomacy that prioritizes affecting other countries’ public opinion aims non-state actors and public opinions…

Read more

The role of strategic communication management in nation brand building

To be reputable, esteemed and reliable, countries must build their own “nation values” in the 21. century. Therefore, countries gain many advantages in the political, social and cultural fields as well as being an attraction center..

Read more

Türkiye’nin kendi hikayesini yazmasında kamu diplomasisinin rolü

Küreselleşme süreciyle birlikte 21. yüzyılda iletişimin stratejik değeri artmış, kamuoyu kavramı öne çıkmış, doğru bilgilendirme ve ikna önem kazanmış, ülkeler sahip oldukları “yumuşak güçlerini” kullanarak kendi “ülke markalarını” inşa etme çabası içerisine girmiştir…

Devamı için tıklayınız

Türkiye’nin sahip olduğu kamu diplomasisi potansiyeli

Çok kutuplu yeni uluslararası sistemde kamu diplomasisi yönetimi başka toplumları etkileme, ilişki inşa etme ve uzun vadeli işbirliği geliştirme konularında ülkelere önemli imkanlar sunmaktadır. Kamu diplomasisi potansiyelinin farkına varan, bu potansiyeli etkili şekilde kulannmayı başaran ülkeler, yumuşak güç unsurlarının kendilerine açtığı yolda güvenle yürüyebilmektedir…

Devamı için tıklayınız

Uluslararası halkla ilişkiler ve bir halkla ilişkiler etkinliği olarak kamu diplomasisi

Küreselleşme yeni yüzyılın en önemli olgularından birisidir; çünkü beraberinde çok önemli değişim ve dönüşümleri getirmiştir. Bu değişim ve dönüşümler geçen yüzyılın alışkanlıklarını yıkmış, yöntemlerini değiştirmiş, aktörlerini farklılaştırmıştır…

Devamı için tıklayınız