Eğitimin amacı: Ülkelerin sahip oldukları yumuşak güçlerini etkili şekilde kullanarak cazibe merkezi haline gelmeleri, itibar ve saygınlık kazanmaları, marka değerlerini inşa etmeleri Kamu Diplomasisi yönetiminin kapsamına girmektedir. Yeni yüzyılda kamuoylarını, başka toplumları ikna etmenin yolu, kamu diplomasisi araç ve yöntemlerini etkili şekilde kullanmaktan geçmektedir.

Kamu diplomasisi sadece devleti ve ilgili kurumları değil, aynı zamanda iş dünyasını, şirketleri, sivil toplum örgütlerini, medyayı, eğitim kurumlarını da yakından ilgilendirmektedir. Çünkü tüm bu saydığımız unsurlar kendi üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerinde, kamu diplomasisi vizyonuna sahip olduklarında, bir arada aynı hedefe yönelik olarak faaliyet gösterdiklerinde değerli bir “ülke markası”nın inşa edilmesinin de yolunu açıyorlar.

Kamu diplomasisi eğitimi, bu farkındalığın oluşmasını hedeflemekte; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, her kademedeki kişi ve kuruluşların kamu diplomasisi politikaları, araç ve yöntemleri konusunda eğitilerek yapacakları katkıyı en üst seviyeye çıkartmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin hedef kitlesi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, şirketlerin yönetici ve çalışanları, sivil toplum örgütleri, yazılı-görsel medya, haber ajansları çalışan ve yöneticileri ile ilgi duyan diğer kişiler.

Eğitim süresi: İki gün, toplam 12 saattir.

Eğitmen: Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)

EĞİTİMİN KAPSAMI:

-Uluslararası sistemin değişen yapısı ve Kamu Diplomasisi paradigması

-Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç Kavramı

-Kamu Diplomasisi uygulama alanları

-Kamu Diplomasisi ve Kültür (Kültürel diplomasi)

-Kamu Diplomasisi ve Medya

-Kamu Diplomasisi ve insani yardım

-Kamu Diplomasisi ve ülke markası inşası

-Kamu Diplomasisi ve eğitim

-Kamu diplomasisi ve ilişki inşası

-Türkiye’nin Kamu Diplomasi imkân ve potansiyeli

-Türkiye’nin mevcut Kamu Diplomasisi uygulamaları

-Dünyadan başarılı Kamu Diplomasisi uygulama örnekleri

-Türkiye için Kamu Diplomasisi Modeli önerisi